top of page

OR Training & Advies

#OR

#team

#branding

#maatwerk

#authentiek

De Ondernemingsraad

Als Ondernemingsraad lid heb je hart voor de organisatie en heb je de extra verantwoording op je genomen om, naast je werk, ook de belangen van jou en je collega's te behartigen en mee te praten en mee te beslissen over de koers van de organisatie.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) faciliteert OR leden in hun werk als belangenbehartiger, door rechten en plichten en bijv. scholingsdagen uitgebreid te omschrijven.

Om de werkzaamheden als OR lid goed te kunnen doen is kennis van zaken van groot belang. Immers, wanneer een organisatie ingrijpende beslissingen neemt of bijvoorbeeld moet reorganiseren, ben je als OR lid het eerste aanspreekpunt voor zowel de bestuurder als je collega's.

Het hebben van parate actuele kennis met betrekking tot rechten en plichten en strategische communicatieve vaardigheden helpt je als OR soepel door advies en instemmingsaanvragen, maar ook door bijv. reorganisaties heen.

OR advies

Fervent authentic branding biedt deskundige begeleiding op afroep bij advies- en instemmingsaanvragen, net als bij overnames en reorganisatie.

OR training

Fervent authentic branding is gespecialiseerd in authentieke maatwerk trainingen voor ondernemingsraad. Deze trainingen gaan in op wat er speelt in de organisatie, zijn altijd actueel en gericht op duurzaam resultaat en een toekomstbestendige organisatie. 

Trainingen kunnen als eendaagse en als tweedaagse, met of zonder overnachting gepland worden. Ook kan er een combinatie gemaakt worden met een teambuildingsactiviteit.

Thema's voor de training kunnen bijvoorbeeld zijn:

> Wet op de Ondernemingsraden, Wet op de cliëntenraden

> VGWM, praktiserend vertrouwenspersonen, Verzuim, Arbowetgeving

> Samenwerking

> Zelfsturende teams

> Communicatie

> Team building

> Kwaliteiten & competenties vs. functie; (intern) migratiebeleid

> Leeftijdsbewust beleid, duurzaam beleid, werkgeluk

> Strategisch werken

> Planmatig werken

> Reorganisatie
> Overname

> Verzuim beheersing

> etc...

Een training wordt na het intakegesprek (altijd) op maat ontwikkeld op basis van de onderwerpen die de OR, het team / de organisatie aandraagt en de actuele wetgeving.

Na de training het werkplan actueel houden en eventueel bijstellen wanneer de omstandigheden hierom vragen? Organiseer dan een terugkomdag.

Meer informatie over OR trainingen? Neem gerust contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie over OR begeleiding bij overname en reorganisatie.

bottom of page