06 - 47 140 684            [email protected]

Fervent authentic branding

Bureau voor training, coaching en advies voor OR, team & medewerker

25 september

9.30-16.00u16 oktober                 

9.30-16.00u

6 november                 9.30-16.00u22 januari 2019

9.30-16.00u

7 maart 2019

9.30-16.00u
Een begroting is beleid in cijfers... Het lezen van een financiële stukken is een jaarlijks terugkerend heet hangijzer voor menig OR. Hoe lees je deze soms ingewikkelde stukken en hoe stel je de juiste vragen, zodat je als medezeggenschap de benodigde informatie eruit haalt en de juiste conclusies getrokken kunnen worden.
Klik hier voor aanmelden.

De basics van de Wet op de Ondernemingsraden... Krijg in deze training de hoofdpunten uitgelegd en leer deze te verbinden met en toepassen in de (eigen) dagelijkse praktijk.
Klik hier voor aanmelden.

Leer in deze training gestructureerd, doelgericht en planmatig werken, zodat kostbare tijd efficiënt ingezet kan worden. Leer hoe de elementen voor het jaarverslag gedurende het jaar al uitgewerkt kunnen worden, zodat dit eind van het jaar slechts verzameld hoeft te worden. Ga naar huis met een format voor jouw eigen OR.
Klik hier voor aanmelden. 

Medezeggenschap en reorganisatie
Wanneer een organisatie door een reorganisatieproces heengaat komt er veel af op het medezeggenschapsorgaan. Hoe voorzie je de directie van goed advies en hoe hou je de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen en de instemmings- en adviesplichtige zaken, zonder onder te sneeuwen in de snelheid van het proces? Hoe weeg je alle belangen zorgvuldig af en welke keuzes maak je hierin? Deze praktische training, waarin veel ruimte is voor praktische inbreng, geeft de benodigde handvatten.
Klik hier voor aanmelden.

Een van de grote veranderingen in de nieuwe Arbowetgeving is de intensievere samenwerking tussen de OR en de Preventiemedewerker en de OR en de Arbodienstverlener. Wie neemt welke verantwoordelijkheid en hoe is de afstemming. Ook de instemmingsplichtige zaken komen uiteraard uitgebreid aan bod.
Klik hier voor aanmelden.