06 - 47 140 684            [email protected]

Fervent authentic branding

Bureau voor training, coaching en advies voor OR, team & medewerker27 juni                       

9.30-16.00u30 augustus

9.30-16.00u
12 september            

9.30-16.00u26 september            

9.30-16.00u


3 oktober 

9.30-16.00u

30 januari 2021         

9.30-16.00uDe nieuwe ARBO wetgeving heeft ook voor de OR nogal wat voeten in de aarde. Voldoe aan de nieuwe ARBOwetgeving en voorkom boetes, door op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ook de instemmingsplichtige zaken komen uiteraard uitgebreid aan bod.
Klik hier voor aanmelden.

Werkgeluk en ambitie
Ontdek hoe werkgelukkig jij bent en hoe het met jou energiehuishouding gesteld is. Ben je tevreden met je werk, de werkdruk, stress niveau en de balans tussen werk & privé? Wat zijn jouw ambities, wat zijn daarbij kritische succesfacturen en hoe ga je die ambities verwezenlijken en/of anderen te ondersteunen deze te verwezenlijken? 
Een praktische training, voor individuele medewerkers of teams waarin ingetuned wordt op wat jij/jullie nodig hebt/hebben om werkgelukkig te zijn, te worden en te blijven. 
Want werkgelukkig betekent creatiever, flexibeler, 'productiever', en een lagere kans op verzuimen.
 
Medezeggenschap en Financiën
Een begroting is beleid in cijfers... Het lezen van een financiële stukken is een jaarlijks terugkerend heet hangijzer voor menig OR. Hoe lees je deze soms ingewikkelde stukken en hoe stel je de juiste vragen, zodat je als medezeggenschap de benodigde informatie eruit haalt en de juiste conclusies getrokken kunnen worden.
Klik hier voor aanmelden.

Wanneer een organisatie door een reorganisatieproces heengaat komt er veel af op het medezeggenschapsorgaan. Hoe voorzie je de directie van goed advies en hoe hou je de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen en de instemmings- en adviesplichtige zaken, zonder onder te sneeuwen in de snelheid van het proces? Hoe weeg je alle belangen zorgvuldig af en welke keuzes maak je hierin? Deze praktische training, waarin veel ruimte is voor praktische inbreng, geeft de benodigde handvatten.
Klik hier voor aanmelden.

WORming-up & WAB 'en
De basics van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)... De WAB (Wet Arbeid in Balans), wijzigingen op de WOR (bijvoorbeeld mbt beloningsverhoudingen), wetten in aanmaak, etc. Droge kost op een praktische manier uitgelegd. Leer in deze training de hoofdpunten over de diverse wetgeving en deze te verbinden met en toepassen in de (eigen) dagelijkse praktijk en hoe de OR hierin een pro-actieve houding kan aannemen.
Klik hier voor aanmelden.

Leer in deze training gestructureerd, doelgericht en planmatig werken, zodat kostbare tijd efficiënt ingezet kan worden. Leer hoe de elementen voor het jaarverslag gedurende het jaar al uitgewerkt kunnen worden, zodat dit eind van het jaar slechts verzameld hoeft te worden. Ga naar huis met een format voor jouw eigen OR.
Klik hier voor aanmelden.