-

Uniek?!
> Maatwerk voor elke organisatie 
   en elk vraagstuk
> Inspanning en ontspanning 
   hand in hand
> Teambuilding en    
   competentieontwikkeling door 
   inspanning
> Conflicthantering en bruggen  
   bouwen door ontspanning
> Trainingslocatie als middel
> Ruime ervaring in uiteenliggende
   branches; van zorg, bibliotheken 
   en cultuur tot productie, chemie
   en medical, in profit en non
   profit sector.

Hoe?
> Trainingsbasis: 
   Authentic branding methode 
> Maatwerk voor iedere situatie,
   zowel team- als individueel 
   gericht, zowel taak- als
   procesgericht
> Hoge kwaliteit tegen scherpe 
   tarieven door lage 
   overheadkosten -ook zonder 
   (GBIO) subsidie
> Aanbod in de breedte én in de
   diepte 

Kijk voor meer informatie links in het menu of neem contact op!
Resultaten:
Kennis verdiept <
Beleid geupdate <
Rendement verhoogd <
Rol(len) verhelderd <
Teamspirit verstevigd <
Samenwerking verbeterd <
Ziekteverzuim omlaag <
Competenties ontwikkeld <
Conflicten ontrafeld <
Verbindingen gelegd <
  Medewerkers empowered <
Kwaliteiten ontdekt en benut <
Toekomstbestendigheid <
verankerd   
Medewerkers duurzaam < inzetbaar    
Een verandering gedragen en <  doorgevoerd   
Een concreet werkplan voor <
handen   

Kortom...  Uw doel bereikt!